Przejdź do treści

WYDARZENIA

Różaniec jest modlitwą do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Maryi, w której rozważa się jej cnoty i obecność podczas misji Jezusa nawiązując do ważnych wydarzeń zaczerpniętych z Ewangelii.

 

Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z „piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne”, wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś. Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w naszym kraju. Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (październik 2002 do październik 2003). Wtedy też Ojciec Święty wprowadził IV część Różańca Świętego, Tajemnice Światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”.

 

Różaniec jest najpopularniejsza modlitwa wiernych Kościoła Katolickiego. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977, dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Również w naszej parafii istnieje Żywy Różaniec. Jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i Świat, codzienną modlitwą otaczają kościół, diecezje, parafię, misje, kapłanów, intencje osobiste, członków Róży oraz intencje ogólne wskazane w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Róża Żywego Różańca składa się z 20 osób, bo tyle tajemnic liczy Różaniec. Każda z osób codziennie odmawia jedną, wyznaczoną tajemnicę Różańca, więc Róża odmawia codziennie cały Różaniec.

 

Obecnie mamy 25 Róż Różańcowych, w tym męskie i żeńskie. Modlący się w Różach Różańcowych spotykają się w kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz.700. Po Mszy Św. następuje podanie intencji na dany miesiąc, wspólne odmawianie jednej dziesiątki Różańca oraz wymiana tajemnic i błogosławieństwo. Każdą Żywą Różę prowadzi zelatorka/zelator.

 

Jesteśmy świadomi pomocy duchowej jaką dajemy dla kościoła lokalnego – parafii, poprzez skuteczną modlitwę różańcową. Czekamy na Ciebie.

 

 

Opiekunem duchowym jest Ks. Proboszcz Paweł Górski