Przejdź do treści

KRĄG BIBLIJNY

Będziesz Biblię nieustannie czytał… Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu są tylko nieudolnym komentarzem do tej jednej Księgi... Słowa Romana Brandstettera z książki Krąg biblijny niech będą zachętą do tego, aby właśnie Biblia stała się tą najważniejszą księgą w naszym życiu. Przywołuje on niezwykły testament, jaki pozostawił mu jego dziadek, na kilka dni przed swoją śmiercią.

 

Krąg biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania. To nasze indywidualne spotkanie z Jezusem w Jego Słowie.

 

Nasza grupa modlitewno-dyskusyjna istnieje w parafii od 2011 roku. Jej celem jest pogłębienie naszej wiedzy religijnej oraz naszej wiary poprzez medytację Bożego przesłania zawartego w Ewangelii, zrozumienie Słowa Bożego, aby następnie zastosować Je w naszym codziennym życiu. To tutaj każdy z nas poznaje i uświadamia sobie to, co Pan Bóg chce do niego powiedzieć przez Swoje Słowo.

 

Każde spotkanie rozpoczynamy zapaleniem świecy jako znaku Chrystusa i modlitwą – śpiew hymnu do Ducha Świętego. Następnie czytamy Liturgię Słowa z najbliższej niedzieli, medytujemy, rozmyślamy nad tym co Jezus chce nam powiedzieć, odnosimy go do własnego życia, po czym dzielimy się naszymi przemyśleniami, spostrzeżeniami, wątpliwościami. Spotkania te przygotowują nas do pełniejszego uczestniczenia we Mszy Świętej oraz wprowadzają do modlitwy Słowem Bożym.

 

Wspólna modlitwa i błogosławieństwo kończy spotkanie.

 

Spotkania Kręgu Biblijnego w naszej parafii odbywają się dwa razy w miesiącu w środę po wieczornej Mszy Świętej.

 

Zapraszamy każdego, kto odczuwa potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo. Każdego kto choć na chwilę chce zatrzymać się, posłuchać i kontemplować słowo Boże. Tutaj nie trzeba być znawcą Pisma Świętego. Czekamy na Ciebie.